افزایش پیک مصرف و تحمیل هزینه میلیاردی به صنعت برق

http://www.bananews.ir/میزان افزایش پیک مصرف برق در مقایسه با روز گذشته به میزان 740 مگاوات بود که با احتساب هزینه های کلی برای تولید هر مگاوات برق 3 میلیارد تومان می‌توان گفت روز سه شنبه رقمی معادل 2 هزار و 220 میلیارد تومان هزینه بیشتر به صنعت برق کشور تحمیل شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ براساس آمار رسمی مورد تایید وزارت نیرو روز سه‌شنبه مصرف پیک برق دوباره به مرز 50 هزار مگاوات برگشت و رکورد 50 هزار و 90 مگاوات را ثبت کرد.

همچنین پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل 48 هزار و 924 مگاوات گزارش شده، حدوداً یک هزار و 166 مگاوات افزایش داشته است.

علاوه بر این در این روز کل مبادلات برق یک هزار 964 مگاوات بوده که یک هزار و 330 مگاوات آن صادر و 634 مگاوات وارد شده است.

ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و 286 مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 344 مگاوات افزایش نشان می‌دهد.

 

ایسنا