انبوه‌سازی‌ها به سمت صنعتی‌سازی پیش رود

یک کارشناس مسکن گفت: ممکن است ادامه پروژه مسکن مهر دولت جدید را با مشکل مواجه کند بنابراین پیشنهاد می‌شود انبوه‌سازی‌ها در دولت آینده به سمت صنعتی‌سازی و با کمک بخش خصوصی پیش رود.

بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با صنعتی‌سازی و حرکت به سمت بخش خصوصی برای ادامه‌ مسکن مهر تغییرات مهمی در ساخت‌وساز و واگذاری‌ این واحدها به وجود می‌آید.

ستاریان تاکید کرد: دولت بعدی تا زمان تحویل واحد‌های مسکن مهر این پروژه را دنبال کند و پس از آن مدیریت اجرایی و سیاست‌های راهبردی برای مسکن کشور ارائه کند.

این کارشناس مسکن با تاکید بر این‌که دولت‌ها نباید دخالت مستقیم در ساخت‌وساز مسکن هم‌چون مسکن مهر داشته باشند، گفت: دولت‌ها باید در جهت تامین منابع مالی و تسهیلات لازم برای جذب منابع در بخش مسکن و تسهیل‌ روند اخذ مجوز ساخت کمک کنند.