انتشار کتاب مبانی معماری پایدار

بنانیوز-کتاب مبانی معماری پایدار منتشر شد.این کتاب قصد دارد مقدم‌ه‏ای بر علم معماری ارائه کند، تا درکی از پدیده فیزیکی که با آن سر و کار داریم فراهم آورد و ابزاری برای شناخت مصلحت‏ها ایجاد کند.

امید آن است، بعد از درک محتوای این اثر ناقابل، خواننده بتواند این سؤال را پاسخ دهد. زیرا، هدف اصلی در آموزش ایجاد ذهن نقاد است.

کتاب مبانی معماری پایدار در 581 صفحه و به قیمت 25000 تومان در تاریخ اردیبهشت 1395منتشر شده است.

{jathumbnail off}

http://www.bananews.ir/

 

معماری نیوز