بالاترین قیمت معامله مسکن/ ۳۰میلیون تومان اجاره برای یک متر خانه

http://www.bananews.ir/براساس گزارش مرکز آمار، بیشترین قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی حدود ۸ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان و بالاترین اجاره ماه به علاوه سه درصد ودیعه ۳۰ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان برای منطقه یک تهران بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبانک مرکزی گزارش اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در زمستان سال ۹۳ را منتشر کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۵۰ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۰ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۹.۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۰ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۰۸۵۶ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۳۹۵۴ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۴۸۶۸۳ هزار ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۸ با ۹.۳ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۵ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۱۳۲۶ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۹ درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۶۴۷۰ هزار ریال در منطقه ۱ و کمترین آن در حدود ۲۰۵۸۷ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل ۶۵۱۴ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۴۱۷۵۳ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲.۶ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۸ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۰۹۵۵ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۵.۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۹.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۹ درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۰۹۹۶۰ ریال در منطقه ۱ و کمترین آن ۹۳۴۸۴ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲۲۲۲ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۳۱۴۳۵ ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۲ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۴ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

 

مهر