تغییر جهت بانک مسکن از بانک کارگزاری به بانک توسعه‌ای

http://www.bananews.ir/وزير راه و شهرسازی تاكيد كرد: بانك مسکن بايد به فعاليت‌های توسعه‌ای بازگردد و امروز آغاز رسمی تغيير جهت بانک مسکن از يک بانک کارگزاری به بانک توسعه‌ای است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irعباس آخوندي از طراحي مدل‌هاي مختلف پرداخت وام مسکن در آينده خبر داد و گفت: بانک توسعه‌اي مسکن براي توسعه شهرها در سواحل مکران هم برنامه‌ريزي کند و بايد براي همه قشرها راه خانه دار شدن را ترسيم كنيم و مجموعه سياستگذاري‌هاي دولت و بانک به نتيجه مثبت برسد.

وزير راه و شهرسازي گفت: مردم با پس‌انداز در اين حساب، مي‌توانند تا سقف هفت برابر تسهيلات دريافت کنند و اين صندوق مدلي است که مي‌تواند به اقتصاد خانوار کمک کند، پول بانک به هيچ وجه حيات خلوت دولت نيست و تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها، خيانت در امانت است، زيرا مداخله در فرآيند قرارداد بين بانک‌ها و مردم محسوب مي‌شود.

وي تاکيد كرد: بانک در برابر سپرده‌گذار متعهد است و بانک‌ها نمي‌توانند به تعهد خود پشت پا بزنند اما اقدامات دولت گذشته، بانک‌ها را گرفتار و زمين‌گير کرد.

آخوندي با بيان اينکه از بانک توسعه‌اي مسکن انتظار داريم که براي پروژه‌هاي خاص، راهکارهاي خاص ارائه کند، گفت: در سواحل مکران براي ايجاد شهرهاي جديد بايد ابتکار ويژه‌اي ارائه كنيد و بزرگترين مشکل ما در طرح‌هاي توسعه‌اي اين بوده که توسعه شهرهاي جديد، فاقد نظام بانکي است.

وي درباره بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري هم گفت: حمايت از سرمايه‌گذاران و نحوه تامين منابع مالي ساکنان و افزايش کيفيت واحدها بايدت ساماندهي شود.

وزير راه و شهرسازي به بافت‌هاي حاشيه‌اي و سکونتگاه‌هاي غيررسمي اشاره کرد و گفت: هر کدام از اين پروژه‌ها مدل خاصي مي خواهد و بانک مسکن مي‌تواند براي هر يک از آنها يک راه‌حل ارائه دهد.

آخوندي گفت : وام 80 ميليون توماني براي خانه‌دار شدن طبقه متوسط جامعه ايران به افراد فاقد مسکن ارائه شده است و اميدواريم در ماه‌هاي آتي براي گروه‌هاي درآمدي مختلف، مدل‌هاي اقتصادي در حوزه نظام درآمدي هم ارائه كنيم.

 

باشگاه خبرنگاران