تغییر کاربری اراضی شهرک اکباتان در شورای عالی شهرسازی

http://www.bananews.ir/شورای عالی شهرسازی و معماري ايران در خصوص تغييركاربری اراضي در شهرک اكباتان موضوع را به كميته فنی ارجاع داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپیروز حناچی معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه‌اي خطاب به استاندار، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهرتهران اعلام كرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ ۳۱ فروردین ۹۴ ضمن استماع گزارش درباره تغيير كاربري اراضي در شهرك اكباتان موضوع را به كميته فني ارجاع کرد تا با تأكيد بر محور «بررسي سطح و مقياس تغييرات انجام شده و انطباق آن با طرح جامع» بررسي هاي لازم را انجام داده و جهت اتخاذ تصميم نهايي به شوراي عالي گزارش کند.

در ضمن دبيرخانه شوراي عالي موظف است بررسي هاي حقوقي در خصوص مالكيت و نحوه استفاده از مشاعات در شهرك هاي مسكوني را به انجام رسانده و نتيجه را حداكثر ظرف ۳ ماه به شورايع الي گزارش کند.

 

مهر