تورم تولیدکننده بخش برق کاهش یافت

http://www.bananews.ir/براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده برق در فصل تابستان سال 1394 با 40.53 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 138.34 رسید.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش برق) ، 2.71 درصد کاهش نشان داده است که می تواند ناشی از کاهش 8.4 درصدی حجم فروش نیروگاه‌ها در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل باشد.

تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش برق) ، 1.29 – درصد است.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش برق)، در بخش دولتی 1.15 درصد و در بخش خصوصی 4.42 درصد کاهش داشته است. تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش برق) در بخش دولتی 0.26 – درصد و در بخش خصوصی 2.26- است.

 

ایسنا