تورم 14 درصدی اجاره‌بها در شهرهای بزرگ

http://www.bananews.ir/بانک مرکزی اعلام کرد که شاخص بهای مسکن اجاری در پایان سال گذشته در شهرهای کوچک، بزرگ و متوسط افزایش یافته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irشاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته به 165.5 رسید که نسبت به سه ماهه پاییز 2.7 درصد و نسبت به فصل پایانی سال 1392، 14.4 درصد افزایش دارد. این در حالی است که متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال گذشته 15.6 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در استان های کشور

بنابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است شاخص بهای مسکن اجاری در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز در کلیه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان یزد با 5.6 درصد بود و کمترین آن به سمنان با 1.5 درصد اختصاص دارد. این درحالی است که بهای مسکن اجاری در تهران 2.3 درصد افزایش داشته است.

بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

آمارها نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 14.3 درصد افزایش یافته و متوسط این شاخص به 15.6 درصد رسیده است. همچنین در شهرهای متوسط شاخص بهای مسکن اجاری با رشد 14.3 درصدی همراه بوده است.

اما در شهرهای کوچک باز هم شاخص رشد کرد به گونه‌ای که 17.6 درصد در مقایسه با زمستان سال 1392 افزایش دارد. در مجموع متوسط شاخص بهای اجاره خانه در شهرهای کوچک در سال 1393، 19.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

ایسنا