ثبت بیشترین ساخت و سازها در منطقه 2 تهران

http://www.bananews.ir/در پاییز سال گذشته بیشترین پروانه‌های ساختمانی برای احداث ساختمان شامل پروانه ساخت، تخریب و نوسازی در مناطق 2 تهران و کمترین پروانه‌ها در مناطق 19 و 22 در شهر تهران صادر شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irگزارش مرکز آمار از میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران حاکی از آن است که در پاییز سال گذشته مجموعا نزدیک به 1900 پروانه صادر شده است که بیشترین پروانه‌ها به ترتیب در مناطق 2، 4 و 15 تهران بوده است.

بر این اساس در این مدت تعداد 161 پروانه ساختمانی برای منطقه 2 صادر شده است که 150 پروانه آن مربوط به ساخت‌وسازهای پنج طبقه یا بیشتر بوده است. براساس این آمار در این مدت پروانه ساخت نزدیک به 1600 واحد مسکونی در منطقه 2 تهران صادر شده است.

همچنین برای مناطق 4 و 15 نیز به ترتیب 159 و 146 پروانه ساخت در این مدت صادر شده که به ترتیب معادل ساخت 1470 و 715 واحد مسکونی در این مناطق بوده است. براساس این گزارش کمترین تعداد پروانه‌های ساخت برای مناطق 19 و 22 صادر شده که تعداد آنها در این مدت معادل 34 پروانه و حدود 140 واحد مسکونی بوده است.

 

ایسنا