جزئیات قیمت اجاره و فروش مسکن در تهران

http://www.bananews.ir/متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فصل پاییز، 4 میلیون و 410 هزار و 200 تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر مانده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران‌؛ تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.8 درصد و نسبت به سال قبل 23.9 درصد کاهش یافته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران،‌ بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی گلنگی معامله شده در حدود هشت میلیون و 886 هزار و 400 تومان در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و 416 هزار و 900 تومان در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل یک میلیون و 26 هزار و 700 تومان در منطقه 20 و حداکثر 25 میلیون و 229 هزار و 400 تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق 2 گانه شهرداری تهران،‌ منطقه 2 با 9.5 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 0.3 درصد،‌ دارای کمترین سهم است.

قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران،‌ 4 میلیون و 13 هزار و 900 تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد افزایشش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.4 درصد،‌کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود هشت میلیون و 418 هزار و 900 تومان در منطقه یک و کمترین آن در حدود یک میلیون و 999 هزار و 100 تومان در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 680 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 24 میلیون و 606 هزار و 800 تومان در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیر بنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.7 درصد،‌ دارای بیش ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد دارای کمترین سهم است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل دو میلیون و 260 هزار و 900 تومان در منطقه 20 و حداکثر 94 میلیون و 761 و 900 در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم منطقه 22 با 1.2 درصد،‌دارای کمترین سهم است.

 

ایسنا