حرکت از سنتی‌سازی به صنعتی‌سازی در شهرهای بزرگ

یک عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور، گسترش صنعتی‌سازی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران را کمک خوبی به ساخت و ساز می‌داند و معتقد است با حرکت از سنتی‌سازی به صنعتی‌سازی مشکلات مسکن کشور کمرنگ‌تر می‌شود.

کامبیز اثباتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورتی که گفته می‌شود کشور به سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیازمند است، این نیاز به ساخت و سازها با سنتی‌سازی حل نمی‌شود.

به گفته وی اگر دولت برنامه‌ای همچون مسکن مهر را پیش رو دارد، باید مطالعاتی صورت دهد تا همچون دوره گذشته برخی مسائل ایجاد نشود.

اثباتی با اشاره به ساخت و ساز ارزان قیمت مسکن مهر گفت: در برخی موارد به دلیل کم هزینه بودن ساخت و ساز، پیمانکاران نیز از مواد مناسب استفاده نمی‌کنند و بر مشکلات مسکن افزوده می‌شود.

عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور تصریح کرد: در صورت افزایش ساخت و ساز در سالهای آینده باید حرکتی جدی از سوی سنتی سازی به سمت صنعتی سازی صورت بگیرد چرا که ظرفیت ساخت و ساز و زمین در کشور به ویژه در تهران موجود است.