حمایت معاون آخوندی از کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از هرگونه کاهش نرخ سود تسهیلات تسهیلات مسکن حمایت می کنیم، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات اوراق تقدم مسکن برعهده بانک مسکن است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و اثر آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات اوراق حق تقدم مسکن، گفت: سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده در حالی که نرخ سود وام مسکن با اوراق حق تقدم ۱۷.۵ درصد است.

وی با بیان اینکه بنابراین هنوز نرخ سود دیگر تسهیلات بیشتر از اوراق حق تقدم مسکن است، اظهار داشت: اینکه چه برنامه ای برای کاهش این نرخ سود وجود دارد تا صرفه اقتصادی بیشتری برای متقاضیان داشته باشد، برعهده بانک است و آنها این موضوع را مشخص می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی موافق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن است، افزود: در هرصورت سیاست کلی معاونت مسکن حمایت از کاهش نرخ سود است، بنابراین از هرگونه برنامه ای در این خصوص حمایت می کنیم.

در آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار شورای پول و اعتبار، اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد.

 

مهر