دو استثنا برای شرکت‌های تعاونی مسکن

http://www.bananews.ir/بانک مرکزی اعلام کرد که با مستثنی شدن تعاونی های مسکن از دو بند از سیاستهای دولت برای خروج از رکود، فعالیت این شرکت ها تسهیل شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بر اساس مصوبه شماره 25094.ت 52841ه در سوم خرداد ماه امسال، هیات وزیران، شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره 50582.84570 مورخ 1393.7.26 مستثنی شدند.

این در حالی است که بر اساس این بخشنامه دو موردی که شرکت های تعاونی مسکن از شمول آن خارج می شوند به شرح زیر است:

-کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام

– کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی

 

ایسنا