ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در دنیا تا۳۰ سال دیگر سه برابر می شود

http://www.bananews.ir/نماينده برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد ايران گفت: اگرسياست های پيشگيرانه در دستور كار قرار نگيرد تعداد ساكنين سكونتگاه های فقيرنشين و غیر رسمی در دنيا تا سال ۲۰۵۰ سه برابر می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سیامك مقدم در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی سکونتگاه های فقیر نشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایداركه در تالار مولوی دانشگاه كردستان برگزار شد، با اشاره به اینكه جوامع مختلف در جهان با افزایش شهر نشینی روبرو هستند، گفت: در سال ۱۹۹۶ میلادی حدود ۷۵۰ میلیون نفر در سكونتگاه های فقیر نشین در سراسر جهان زندگی می كردند و این عدد امروزه به به یك میلیار نفرافزایش یافته است.

وی عنوان كرد: اگرسیاست های پیشگیرانه در دستور كار قرار نگیرد تعداد ساكنین سكونتگاه های فقیرنشین تا سال ۲۰۵۰ سه برابر می شود.

وی اظهارداشت: با افزایش فقر شهری كمبود خدمات و مسكن مناسب، سیاست ها و رویكردهای ناكارآمد و نامناسب شهری تعداد زیادی از ساكنان نقاط مختلف دنیا گزینه های محدودی برای زنذگی در مكانی غیر از سكونتگاه های فقیر نشین خواهند داشت.

نماینده برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد ایران افزود: این سكونتگاه ها بدلیل طیف وسیعی از عوامل مرتبط مانند رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها، فقر، كمبود خدمات پایه، دسترسی محدودی به بازارهای مالی، زمین و مالكیت آنها خواهند داشت.

مقدم ادامه داد: مردم محلات فقیرنشین از محرومیت های فضایی، اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با فرصت ها و مزایای موجود در دیگر مناطق شهری رنج می برند و همواره تبعیض و محرومیت شدیدی را تجربه می كنند.

وی افزود: بر این اساس مساله سكونتگاه های غیر رسمی توجه بسیاری از متخصصان و سیاستگذاران را به خود جلب كرده است و برنامه های متقاوتی برای برخورد با این مساله در سطح بین المللی بكار گرفته شده است.

وی اضافه كرد: حل مشكلات ساكنان این سكونتگاه ها نیازمند برنامه ریزی و مشاركت میان دولت مركزی، دولت محلی وشهرداری ها و نهادها و سازمان ها وكارشناسان است تا از این طریق پاسخی در مقابله با موانع و مشكلات موجود در این سكونتگاه ها بیابند.

نماینده برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد ایران بیان كرد: سازمان عمران و بهسازی بیش از گذشته برای بهبود سكونتگاه های غیر رسمی اقدامات انجام داده و در صدد تقویت ظرفیت های نهادهای محلی و منطقه ای در راستای ارتقای وضعیت سكونتگاه های فقیر نشین است.

مقدم اظهارداشت: سازمان ملل در سال گذشته آرمان های توسعه پایدار را به تصویب مجمع عمومی رساند و ارمان یازدهم آن به موضوع شهرها اختصاص یافته و بدنبال پایدار ساختن سكونتگاه های شهری است و و دولت خود را موظف می داند كه در این راستا تلاش كند.

وی عنوان كرد: سیاست های پیشنهادی و نتایج این همایش در كنفرانس هبیتات ۳ مطرح و مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا سایر كشورها هم از تجربیات و نتایج مباحث علمی عنوان شده در این همایش بهره ببرند.

 

مهر