شرط جدید واگذاری انشعاب برق به ساختمان‌های نوساز

http://www.bananews.ir/با توافق سه جانبه، وزارت نيرو، راه و سازمان نظام مهندسی، از اين پس انشعاب برق به ساختمان‌های نوسازی كه داراي سيستم حفاظتي استاندارد و کامل باشند، واگذار خواهد شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ توانیر اعلام کرد: براساس تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت نيرو، راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي شيوه نامه اجراي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن ابلاغ شد.

براساس اين شيوه نامه اجرايي، رعايت حريم شبكه‌هاي الكتريكي، تامين سيستم زمين مناسب در ساختمان، هم بندي سیستم زمين با نول ورودي لوازم اندازه گيري، وجود سيم سوم (PE) در داخل ساختمان، وجود ۳VF (راه انداز نرم) در آسانسور و وجود كليد RCCB درهمه امكان توسط سازندگان الزامي است.

از اين پس انشعاب برق تنها به ساختمان‌هايي كه بر حسب شيوه اجرايي مذكور داراي سيستم حفاظتي مناسب از جمله سيستم ارت با مقاومت مناسب، هادي حفاظتي PE و قطع كننده هاي مناسب و ۳VF (راه انداز نرم) باشند، واگذار خواهد شد.

 

مهر