صدور پروانه برای ساخت 15 هزار واحد‌ مسکونی

http://www.bananews.ir/تعداد پروانه‌های صادر‌شده در پاییز سال گذشته در این مدت نسبت به فصل مشابه در سال 1392 نزدیک به 57 درصد کاهش داشته و تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده حدود 15 هزار واحد بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irطبق گزارش مرکز آمار در پاییز سال گذشته، نزدیک به 1900 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به تابستان این سال حدود 18.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 1392، 56.9 درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، 8.4 درصد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور طی این مدت در تهران بوده است.

 

از مجموع کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده در پاییز سال گذشته نزدیک به 1800 پروانه مربوط به بخش خصوصی، 40 پروانه مربوط به بخش دولتی و چهار پروانه نیز مربوط به تعاونی‌ها بوده است.

همچنین مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان حدود 567 هزار مترمکعب بود که نسبت به تابستان این سال 36.5 درصد و نسبت به پاییز سال 1392، 67.5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال گذشته بالغ بر 14 هزار و 881 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 33 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 1392 حدود 66 درصد کاهش داشته است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشتر پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی در پاییز سال گذشته برای ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است و تعداد این پروانه‌ها معادل 1570 پروانه بود.

 

ایسنا