طرح‌های عمرانی از بودجه کامل جا ماند

http://www.bananews.ir/هرچند سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان کمتر از میزان مصوب بود ولی با این حال دولت توانست 30 هزار میلیارد تومان به این طرح ها اختصاص دهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir بررسی عملکرد بودجه سال 1393 حاکی از عدم تحقق بودجه‌های عمرانی است که البته این به روالی معمول در بودجه‌های سنواتی تبدیل شده و اغلب این طرح ها از دریافت کامل سهم خود باز می مانند.

این در حالی است که طبق گزارش خزانه داری کل کشور از دریافت و پرداخت‌های مالی دولت در سال گذشته، از رقم مصوب حدود 44 هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی حداکثر 30 هزار میلیارد تومان محقق شده و در اختیار این طرح‌ها قرار گرفته است.

پرداختی به طرح‌های عمرانی در سال 1393 نسبت به سال 1392 از درصد کمتری برخوردار است به گونه‌ای که در سال گذشته نسبت پرداخت اعتبار به این طرح‌ها 36 درصد و در سال 1392 حدود 44.6 درصد بوده است.

باید یادآور شد که عدم تحقق بودجه‌های عمرانی در سال گذشته بی ربط به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی آن به ویژه در نیمه دوم سال گذشته نیست و با وجود صرفه جویی 6000 میلیاردی دولت در هزینه‌های جاری رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها اختصاص نیافته است.

 

ایسنا