قیمت مسکن افزایش یافت

http://www.bananews.ir/بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات شهر تهران در خرداد ماه سال جاری ۴.۲۲ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه اردیبهشت و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ اطلاعات بانک مرکزی ایران نشان می دهد در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان مسکونی تهران ۱۵ هزار ۵۶۲ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است. در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران نیز ۴.۲۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

بررسی توریع تعداد واحد های مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحد های تا پنج سال ساخت با سهم ۵۱.۸ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. در این ماه معاملات واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۰ سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده اند.

همچنین توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه پنج با سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲، ۱۴ به ترتیب با سهم ۱۰.۵، ۹.۲، ۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

قابل ذکر است ۷۱.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به ۱۰ منطقه (به ترتیب بیشترین فراوانی) ۵، ۴، ۲، ۴، ۱۵، ۱۸، ۱۰، ۷، ۱، ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه دیگر فقط ۲۸.۸ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳۶.۹ هزار واحد رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۹ افزایش پیدا کرده است.

در این مدت متوسط قیمت ۱ متر مربع بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامله ملکی در شهر تهران ۴.۱۶ میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

ایسنا