مسکن برنامه ششم امروز چکش‌کاری می‌شود

http://www.bananews.ir/معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر داد: امروز دولت محورهای مختلف برنامه ششم را مورد بررسی قرار می‌دهد که بخش مسکن یکی از محورهاست.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان اظهار کرد: بدین ترتیب امروز درباره بخش مسکن در برنامه ششم مباحث مفصلی صورت می‌گیرد و جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد.

وی درباره لیزینگ مسکن تصریح کرد: بانک مرکزی لیزینگ مسکن را تصویب کرده و هم‌اکنون در نوبت تصویب شورای پول و اعتبار قرار دارد.

مظاهریان گفت: برآورد می‌شود که طرح لیزینگ مسکن در اردیبهشت ماه توسط شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

 

ایسنا