مصرف برق کشور حدود ۴۰۰ مگاوات کاهش یافت

میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۱۶ هزار و ۷۴۹ مگاوات رسید و پیک مصرف برق حدود ۴۰۰ مگاوات کاهش یافت.

پیک مصرف برق کشور در نخستین روز سال 94 (شنبه اول فروردین‌ماه) درمقایسه با روز مشابه پارسال حدود 400 مگاوات کاهش یافت.

دیروز پیک مصرف برق کشور 25 هزار و 262 مگاوات به ثبت رسید درحالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 25 هزار و 638 مگاوات گزارش شده بود.

دیروز پیک مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه سال گذشته 376 مگاوات کاهش یافت.

همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به 16 هزار و 749 مگاوات رسید.

صنایع کشور نیز در روز گذشته سه‌هزار و 33 مگاوات برق مصرف کردند.

 

فارس