موافقت مجلس با فروش اموال غیرمنقول دولتی و افزایش سرمایه بانک مسکن

http://www.bananews.ir/نمایندگان شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح تبصره 18 لایحه بودجه سال 95 به دولت اجازه دادند تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول دولتی را فروخته و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ با تصویب مجلس دولت اجازه یافت در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است، به استنثای مصادیق جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی کشور تا سقف معادل 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

 

ایسنا