نشست پیرامون حادثه انفجار گاز در منطقه شهران هست

http://www.bananews.ir/بنانیوز-کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد نشست علمي پیرامون حادثه انفجار گاز در منطقه شهرانرا  در تاریخ دوشنبه ٢١-٤-٩٥ ساعت ١٧-١٩ برگزار می کند.

عناوین و سخنرانان این نشست به شرح زیر است:

١-دكترعلي بيت اللهي 

(مدير بخش زلزله شناسي مهندسي، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي)

ارزيابي فني حادثه شهران و درسهاي آموخته شده

٢- دكتر مهدي زارع (عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

سامانه هاي هشدار پيش هنگام زلزله براي شبكه هاي گاز شهري در دنيا

٣- مهندس عليرضا سعيدي (دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران)

ارزيابي علمي مراحل مديريت بحران در حادثه شهران

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد میباشد.

علاقه مندان مي توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی 22866465 ،[email protected] تماس حاصل نمایند.

مکان: خیابان شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد