پرونده تعاونی مسکن اداره برق همچنان در مرحله کارشناسی

http://www.bananews.ir/رییس شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: برای صدور حکم نهایی در پرونده تعاونی مسکن اداره برق، همچنان منتظر نظر کارشناسی هستیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سیامک مدیرخراسانی گفت: زمان دقیقی برای اعلام‌نظر نهایی در خصوص این پرونده مطرح نیست، همچنان برای صدور حکم نهایی منتظر نظر کارشناسی هستیم، البته دادگاه زمان را برای کار کارشناسی تعیین می‌کند.

رییس شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران از بیان مدت زمان تعیین شده دادگاه برای کار کارشناسی خودداری کرد و افزود: متاسفانه نمی‌توانم جزئیات بیشتری را در رابطه با پرونده بیان کنم.

بخش اول پرونده تعاونی مسکن اداره برق حدود 5000 شاکی، بخش دوم این پرونده دارای بیش از 4000 شاکی و بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق دارای 900 شاکی بود.

اوایل مهرماه سال 92 رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در دادگاه کیفری به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز و حدود 25 جلسه رسیدگی برگزار شد. همچنین جلسات رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه به پایان رسید. بخش سوم این پرونده با برگزاری چهار جلسه رسیدگی پایان یافت.

بنا به گفته قاضی پرونده اغلب شکات خواهان مجازات متهمان و تحویل زمین‌های خود هستند.

پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع که پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

 

ایسنا