پیشنهاد تاسیس سازمان صنعتی‌سازی مسکن

مدیر عامل شرکت مپسا – مجری صنعتی‌سازی مسکن در کشور- با اعلام پیشنهاد تاسیس سازمان صنعتی‌سازی مسکن گفت:این سازمان می‌تواند با متمرکز کردن همه فناوری‌های نوین ساخت و ایجاد ارتباط شبکه‌ای با همه تولیدکنندگان قطعات پیش‌ساخته ساختمان و همین‌طور پیمانکاران صنعتی‌ساز، مسیر ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده را متحول کرده و سرعت نوسازی را افزایش دهد.
علی آزاد در همایش صنعتی‌سازی ساختمان با تاکید براینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران –ایدرو- در سال‌های اخیر حمایت و پشتیبانی گسترده‌ای از رشته صنعتی‌‌سازی مسکن انجام داده است، افزود: اگر ایدرو به این حوزه وارد نمی‌شد امروز پیمانکاران قادر نبودند در نقاط مختلف کشور پروژه‌های زیادی را چه با کاربری مسکونی و چه غیرمسکونی به شیوه صنعتی‌سازی اجرا کنند.
مدیرعامل مپسا تصریح کرد: هم‌اکنون شرایط برای تاسیس سازمان صنعتی‌سازی مسکن مهیا است و این سازمان می‌تواند با نیازسنجی شهرهای کشور به میزان مسکن جدید مورد نیاز، سرعت و نحوه ساخت‌وساز در نقاط مختلف را برنامه‌ریزی کرده و این برنامه را در اختیار پیمانکاران صنعتی‌ساز قرار دهد.
آزاد همچنین از تحویل قریب‌الوقوع 3500 واحد مسکن‌مهر ساخته شده به روش صنعتی خبر داد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در بافت‌فرسوده شهر تهران که «ریزدانگی و نفوذناپذیری» دو ویژگی شاخص ساختمان‌های قدیمی بافت را تشکیل می‌دهد، بهترین روش نوسازی استفاده از فناوری‌های نوین ساخت می‌باشد.