پیشرفت ۹۲ درصدی مسکن مهر هسا در پردیس

http://www.bananews.ir/بررسی آمار نشان می‌دهد هم‌اکنون ۲۳۱۸ مسکن مهر هسا در پردیس در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۹۲ درصد است، ۴ واحد مسکن مهر هسا نیز در این شهر متقاضی ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در مجموع 2318 واحد مسکن مهر هسا در شهر جدید پردیس در حال ساخت است که برای این تعداد واحد 2314 متقاضی وجود دارد. به عبارت دیگر فقط چهار واحد از پروژوه‌های خبرساز هسا در پردیس فاقد متقاضی است.

بررسی جدیدترین وضعیت این پروژه‌ها حکایت از آن دارد که از مجموع کل واحدها، 2311 واحد در مرحله اتمام سقف، 2042 واحد در مرحله اتمام سفتکاری و 1969 واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند.

از کل واحدهای مسکن مهر هسا در شهر پردیس تاکنون 1820 واحد افتتاح شده و 1938 واحد دارای شبکه آب، 1842 واحد دارای انشعاب برق و حدود 1800 واحد دارای انشعاب آب هستند.

همچنین 1820 واحد دارای کنتور برق، 1900 واحد دارای شبکه گاز، 1820 واحد دارای کنتور گار، 2318 واحد دارای شبکه فاضلاب و 1820 واحد دارای انشعاب فاضلاب هستند.

پیشرفت فیزیکی واحد های مسکن مهر هسای پردیس حدود 92.5 درصد است.

 

تسنیم