پیک مصرف برق کشور کاهش یافت

http://www.bananews.ir/پیک مصرف برق کشور روز گذشته، در مقایسه با هفته قبل، بیش از ۸۰۰ مگاوات کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ روز (یکشنبه ۱۰مرداد ۹۵) با کاهش نسبی دمای هوا، پیک مصرف برق کشور به ۴۹ هزار و ۵۷ مگاوات رسید که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۴۹ هزار و ۸۷۷ مگاوات گزارش شده بود.

بر این اساس، میزان مصرف برق کشور در مقایسه با روز مشابه سال پیش ۸۲۰ مگاوات کاهش داشت.

همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به یک هزار و ۹۱۲ مگاوات رسید و صنایع کشور نیز سه‌ هزار و ۶۴۹ مگاوات برق مصرف کردند.

اما پیک مصرف برق کشور در روز گذشته، ‌ در مقایسه با هفته گذشته و مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۸۰۰ مگاوات کاهش داشت و این در حالی بود که مصرف برق صنایع نسبت به هفته قبل، ۴۱۲ مگاوات افزایش داشته است.

در روز گذشته، میزان مبادله‌های برون‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه به ۱۷۲۶ مگاوات رسیده است.

بر همین اساس، مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه ۱۲۸۷ و مجموع واردات برق از کشورهای همسایه، به ۴۳۹ مگاوات ثبت شده است.

 

ایسنا