کاهش اجاره بهای مسکن در زمستان 94

http://www.bananews.ir/متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.5 درصد افزایش داشته‌ است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 19.1 درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.9 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 90 هزار و 859 هزار ریال با میانگین مساحت 731 متر مربع در منطقه 3 به کمترین آن در حدود 13 هزار و 941 هزار ریال با میانگین مساحت 205 متر مربع در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 هزار و 200 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 254 هزار ریال در منطقه یک بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 2 با 10.4 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با یک درصد دارای کمترین سهم هستند.

همچنین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران، 41 هزار و 58 هزار ریال با میانگین مساحت 87 متر مربع و متوسط عمر بنای 9 سال بودند که نسبت به فصل قبل 2.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6 درصد کاهش داشته‌اند.

تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 24.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.4 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 86 هزار و 996 هزار ریال با میانگین مساحت 151 متر مربع و متوسط عمر بنای 7 سال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 20 هزار و 183 هزار ریال با میانگین مساحت 71 متر مربع و متوسط عمر بنای 8 سال در منطقه 18 بوده است.

تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 7.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.4 درصد کاهش داشته است.

 

ایسنا