گران‌ترین و ارزانترین خانه‌ها در کجای تهران‌اند؟

http://www.bananews.ir/متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌ها در زمستان سال گذشته در تهران نزدیک به چهار میلیون تومان بوده‌است، گران‌ترین مسکن در این مدت در منطقه یک و ارزان‌ترین خانه نیز در منطقه 18 تهران به فروش رسیده‌است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبر اساس گزارش مرکز ملی آمار از قیمت زمین در تهران در زمستان سال گذشته، متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی چهار میلیون و 132 هزار تومان بوده‌است که این قیمت نسبت به پاییز این سال،‌نزدیک به 3 درصد و نسبت به زمستان سال 1392، حدود 13 درصد افزایش داشته است.

گران‌ترین خانه در این مدت، با قیمت متری هشت میلیون و 600 هزار تومان در منطقه یک تهران به فروش رسیده‌ و ارزان‌ترین خانه نیز واقع در منطقه 18 تهران و با قیمت هر متر مربع نزدیک به دو میلیون تومان معامله شده‌است.

 

همچنین تغییرات قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل حدود 650 هزار تومان در منطقه 12 و حداکثر بیش از 24 میلیون تومان در منطقه دو بوده‌است.

بر اساس این گزارش،‌از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.6 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم است.

همچنین تعداد معاملات زیربنای مسکونی در تهران نسبت به پاییز سال گذشته بیش از 20 درصد و نسبت به تعداد معاملات زمستان سال 1392،‌ نزدیک به 5 درصد افزایش داشته است.

 

ایسنا