گزارش مرکز آمار از رکود در بازارمسکن/ صدور پروانه ۲۱.۳ درصد کم شد

http://www.bananews.ir/مرکز آمار در گزارشی از کاهش ۲۱.۳ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ۰.۳ درصد آن در شهرداری‌های کشور در تابستان ۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ خبرداد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مرکز آمار ایران نتايج طرح “گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور” در تابستان سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

در این گزارش مرکز آمار از کاهش ۲۱.۳ درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش ۰.۳ درصدي آن در کل شهرداري‌هاي كشور در تابستان ۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ خبرداد.

الف- شهر تهران

در تابستان سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۷۵۸۳ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۳ درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌ها ۷.۷ واحد بوده است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان ۹۴ بالغ ‌بر ۳. ۳۱۲۳ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود ۱۳۷۵ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمين پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در حدود ۶۴۶.۴ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۱۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمين در هر پروانه احداث ساختمان ۲۸۵ مترمربع بوده است.

توزيع پروانه‌هاي ‌احداث ‌ساختمان ‌مسكوني برحسب نوع اسكلت‌ و ‌مصالح عمده‌ي‌ به‌كار رفته در بناي آن‌ها در تابستان ۹۴ نشان مي‌دهد كه ۳۱.۸ درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي اسكلت فلزي و ۶۸.۱ درصد براي احداث ساختمان‌هاي بتون‌آرمه و درصد ناچیزی برای سایر مصالح بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

در تابستان سال ۱۳۹۴، تعداد ۸۵۷۸۱ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۸.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۰.۳ درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است.

در تابستان ۹۴ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۱۰.۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زمين در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در تابستان ۹۴ حدود ۹. ۱۰۴۷۵ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمين در هر پروانه احداث ساختمان ۳۵۹ مترمربع بوده است.

توزيع پروانه‌هاي ‌احداث ‌ساختمان ‌مسكوني برحسب نوع اسكلت‌ و ‌مصالح عمده‌ي‌ به‌كار رفته در بناي آن‌ها در تابستان ۹۴ نشان مي‌دهد كه ۲۰.۸ درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي اسكلت فلزي، ۵۸.۵ درصد براي احداث ساختمان‌هاي بتون‌آرمه، ۱۹.۶ درصد براي احداث ساختمان‌هايي با آجر ‌‌و ‌‌آهن و ۱.۰ درصد براي احداث ساختمان‌هايي با ساير مصالح بوده است.

 

مهر