یارانه ۵۵۰ میلیارد تومانی برای مسکن مهر در بودجه ۹۵

http://www.bananews.ir/بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد اعتبارات یارانه‌ای مسکن مهر با افزایش ۵۰ میلیارد تومانی یعنی رشد ۱۰ درصدی نسبت به یارانه‌های این طرح در سال جاری ۵۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیف‌های متفرقه سال 95 بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر 200 میلیارد تومان تعیین شده است.

در لایحه بودجه سال آینده اعتبار زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) با رشد 50 میلیارد تومانی نسبت به لایحه بودجه سال‌ جاری 250 میلیارد تومان است.

همچنین یارانه سود تسهیلات مسکن مهر 100 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در سال جاری 100 میلیارد تومان بود، یعنی رقم برابر سال 93.

در لایحه بودجه سال 92 اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی 250 میلیارد تومان، زیرساخت مسکن مهر سهم دولت 166 میلیارد تومان و یارانه سود تسهیلات مسکن مهر نیز 109 میلیون تومان بود.

 

تسنیم