30 درصد از واحدهای مسکن مهر صنعتی ساخته می‌شوند

متوسط صنعتی‌سازی در کشورهای پیشرفته 40 درصد و در مسکن مهر حدود 30 درصد است اما این اعداد مبین تولید خوب نیست بلکه زمانی خود را نشان می‌دهد که صنعتی‌سازی به عمق مسکن کشور برود.

عبدالرضا فرید نائینی – رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعت‌سازان – درگفت‌وگو با ایسنا گفت: پروژه مسکن مهر یادآوری انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی در کشور است که توانست پس از سال‌ها حافظه توسعه صنعتی کشور را تقویت کند.

نائینی با اشاره به آغاز صنعتی‌سازی مسکن در کشور در دهه 50 و شهرک‌سازی اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی رویه ساخت و ساز مسکن در کشور تغییر کرد و این ساخت و سازها باعث شد تا تولید صنعتی و انبوه در سایه قرارگیرد.

به گفته وی طی چند سال اخیر تولید و ساخت مسکن مهر حافظه صنعتی‌سازی در کشور را تقویت کرد که مهمترین ارزش مسکن مهر است.

نائینی افزود: مسکن مهر علاوه بر صاحب‌خانه کردن اقشار کم درآمد جامعه، توانست گامی دوباره جهت صنعتی‌سازی بردارد و در اندازه خود موفق بود.

وی با اشاره به اینکه این طرح نیز دارای نقاط قوت و ضعف بوده است، گفت: طرح مسکن مهر به دلیل حضور نداشتن دانشگاهیان و نظریات کارشناسی آنها و عمق حضور نظام مهندسی با کمی اشکال مواجه شد اما در مجموع طرح موفقی بود.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعت‌سازان با بیان اینکه این طرح دارای ابعاد مختلفی است، اظهار کرد: مسکن مهر هم تجریبات موفق و هم تجربیات شکست خورده دارد و می‌تواند با کمک نظریات دانشگاهیان و اساتید زیر ساخت‌های نظری خود را تامین کند.

نائینی با ابراز امیدواری از وجود طرح مسکن مهر در کشور گفت: مسکن مهر را باید به عنوان حرکت بزرگ در مسکن‌سازی در نظر گرفت و امیدواریم زیرساخت‌های نظری و مالی آن به خوبی فراهم شود و به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم.