معماری ایران

معرفی مجتمع تجاری فرهنگی کوروش

شمال غربی کلان شهر تهران٫ منطقه ای جوان و جمعیت پذیر است که به لحاظ برخورداری از ویژگی ها و شاخص های قابل توجه و ارزشمند٫ ساکنان…


بنابرگ بنابرگ 379 22 آبان , 1395

معماری معاصر ایران

  بنای یادبود خیام از جمله بناهایی است که همچون برج آزادی سمبل معماری معاصر ایران است. معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران بررسی تحولات…


مهرداد جلوداری 1244 25 آبان , 1394